pic_header_04

クラブ活動

クラブ活動一覧

聖望学園中学校高等学校のクラブ活動一覧はこちら。
≫ クラブ活動一覧をみる

中学運動部

野球部や陸上部など、聖望学園中学校の運動部はこちら。
≫ 中学校 運動部をみる

中学文化部

英語部や演劇部など、聖望学園中学校の文化部はこちら。
≫ 中学校 文化部をみる

高校運動部

野球部やサッカー部など、聖望学園高等学校の運動部はこちら。
≫ 高等学校 運動部をみる

高校文化部

美術部や書道部など、聖望学園高等学校の文化部はこちら。
≫ 高等学校 文化部をみる